Menu

PROJECT TAP (Tuklasin at Pagyamanin)

Project Objective Satement:

Malinang ang mga kakayahan ng bawat bata sa EPP sa Baitang 4, 5, 6
Makagawa ng isang gulayan sa Paaralan /Tahanan

Activity

School – Based Technolympics – ICT – Cooking – Dish Gardening – Poster Making – Fruit/ vegetables carving

Pagsasanay ng mga bata ng kanilang talent
1. Nutrition month contest
a.Mosaic Making
b.Cook Fest


2. TechVoc Day Paggawa ng Booth


3.PCFOT
a. Dish Gardening
b. Fruit and Vegetable
Carving
c.Invitation Making

Pagbibigay ng iba’t ibang upang sa lalong matuklas at mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa iba’t ibang larangan 

Pagbibigay ng iba’t ibang upang sa lalong matuklas at mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa iba’t ibang larangan 

Pag-attend sa mga Seminar Workshop

 

 

Pagtatanim at Paghahalamanan               ( Gardening )         A.Pagbili ng sumusunod 1. tools                2.seedling                  3.mga paso                       4. pintura                          5. organic fertilizer           6. garden soil                    B. Paggawa ng vertical garden/urban garden

Output

Pagsasanay sa mga talento magaaral sa iba’t ibang larangan ng Technolympics

 

Pagtuklas at paglinang ng iba’t ibang talento at kasanayan ng mga mag-aaral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagdalo sa mga training
workshops ng mga guro sa
EPP/TLE

Pagdalo sa mga training
workshops ng mga guro sa
EPP/TLE

Pagpapaigting ng pagsasagawa ng Gulayan sa Tahanan

Date of Implementation

October 2021- June 2022

 

 

 

October 2021- June 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 2021- June 2022

 

 

 

 

October 2021- June 2022

Person Responsible

School Head Master Teachers School Coodinator EPP/TLE Teachers

 

School Head Master Teachers School Coodinator EPP/TLE Teachers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School Head Master Teachers School Coodinator EPP/TLE Teachers

 

 

 

 

 

 

 

Buy new garden soil Plant new set of vegetables

Budget

5000

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

5000

Budget Source

MOOE

 

 

 

MOOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOE

 

 

 

 

 

 

 

MOOE